Въпроси и Отговори [FAQ]

[Въпрос]: Каква защита осигуряват DSC системите?

[Отговор]: 1. Локална защита – звукова и светлинна сигнализация, а при алармено събитие позвъняват на заложените в тях – телефон/GSM

2. При наблюдение и охрана на обекти – централите изпращат незабавно и автоматично пълна информация за състоянието на обекти по телефон и/или радио и/или GPRS и/или GSM и/или интернет предаватели до мониторинг центъра.

 

[Въпрос]: Каква информация предават DSC системите?

[Отговор]: алармена – нарушение или пожар в зона, като се уточнява точно в коя зона е възникнало събитието

приоритетна – съобщения за пожар, спешна медицинска помощ и паника, стартирани от клавиатурата на алармената централа или от допълнително изваден „паник“ бутон към трите институции

информация за включване и изключване на системата – с кой код и в колко часа е активирана или деактивирана системата

сервизна информация за – спиране на тока в охранявания обект, слаба батерия на централата, физическа повреда на елементите, на алармената система или предавателя

предавателите изпращат и съобщение за прекъсната телефонна линия

видео информация – телевизионно изображение за състоянието на обекта при възникнала ситуация (алармена, приоритетна, включване и изключване)

 

[Bъпрос]: Какви са предимствата на DSC системите за сигурност?

[Oтговор]: Информацията от DSC сигнално-охранителните и пожарно-известителните централи автоматично се изпращат в мониторинг центъра.

– цялата информация от охранявания обект се изпраща директно на заинтересованите лица в рамките на няколко секунди

– заинтересованите лица добиват реална представа за поведението на сигнално-охранителните и пожарно-известителните системи на охранявания обект

– осигурява се постоянен технически контрол върху системата

– осигурява се конфиденциалност на предаваната информация

– постъпващата информация се разпечатва на принтер

– възможност за осигуряване на телевизионно наблюдение над обекта и видеозапис на алармените ситуации

 

[Bъпрос]: Какви видове алармени събития има? Какво е значението им?

[Oтговор]: 1. Аларма зона – задейства се конкретен датчик:

PIR датчик (задейства се при движение)

– за стъкло (задейства се от счупване на стъкло или подобен звук)

– магнитен датчик (задейства се при отваряне на врата или прозорец)

-шок датчик (задейства се от вибрация)

2. Аларма пожар – задейства се при повишаване на температурата в района на пожарния датчик, при задимяване в помещението, при датчици изложение на запрашване и замърсяване

3. Аларма пожар от клавиатура  – задейства се пир натискане на бутон за пожарна сигнализация от клавиатурата

4. Паник аларма –  задейства се при натискане РПБ (Радио Паник Бутон) – стационарен или ръчен

5. Паник аларма от клавиатура – задейства се при натискане на паник бутон от клавиатура

6.  Паник аларма за принуда – изпраща се при активиране/деактивиране на системата от клиент при намеса на друго лице. При въвеждането на специален код, системата се активира/деактивира като същевременно изпраща Паник Аларма

7. Аларма на цял обект –  изпраща се от системи, които не са производство на DSC (други централи)

 

[Въпрос]: Какви са основните задължения на клиента при работа с алармената система

[Отговор]: 1. Тест на системата – предотвратяването на проблеми с алармената система се извършват с редовната и проверка и поддръжка. Ние препоръчваме да проверявате системата си ежемесечно! Теста на системата се извършва в няколко стъпки:

– Преди извършване на всякакви дейности по алармената система, задължително уведомете мониторинг центъра на СОД DSC (тел: 052/635077 или 0886/444548)

– Изпълнете тест на Сирена/Акумулатор чрез натискане на *6 (главен код) 4. Сирената и клавиатурата ще звучат в продължение на 2 секунди и всички светлини на клавиатурата ще светят. Натиснете # за излизане от теста.

– Активирайте всеки датчик поотделно, като например отворите вратата/прозореца или се разходите в периметъра на датчик за движение (обърнете внимание за обекти пред или около датчика, които могат да попречат за нормалното му функциониране). При активирането на датчика наблюдавайте дали светлинният индикатор на зоната свети, ако сте с LED клавиатура или дали се изписва номера на зоната, ако сте с LCD дисплей на клавиатурата.

– Когато завършите теста на системата, уведомете отново мониторинг центъра и потърсете съвет ако сте открили неизправност.

Забележка: по време на тест на системата (а и по всяко друго време) са забранени опити за отваряне, сваляне или преместване на датчици, контролния панел, радиопредавателя и всички периферни модули по алармената система!

2. Тест на Радио Паник Бутон (ако има такъв)

–  Преди извършване на всякакви дейности по алармената система, задължително уведомете мониторинг центъра на СОД DSC (тел: 052/635077 или 0886/444548)

– Задръжте бутона на дистанционното в продължение на 3-4 секунди и изчакайте потвърждаване за получаването на сигнала от дежурния (при установяване на проблем, той ще предприеме необходимите действия за отстраняването му)

Забележка: При некоректно, случайно и често задействане на Радио Паник Бутона без уведомляване на мониторинг центъра, се налага санкция по Договора за охрана!

3. Други задължения

– При задействане на системата по ваша вина, задължително уведомете мониторинг центъра на СОД DSC (тел: 052/635077 или 0886/444548)

bg_BGBulgarian