Електрически брави

Електрически брави

Електрически брави

 

Електрически брави

Тези комерсиално и индустриално номинирани брави за врати могат да издържат трафик, включен с приложения за контрол на достъп. Те са изпитвани до 500000 цикъла.

Тези брави са безопасни (автоматично заключващи се при липса на напрежение, за приложения на свободно излизане. Не ги използвайте за контрол на излизане. Могат да бъдат използвани с цилиндрични, плоски и вкопани брави с влизане на езика в централната линия.

Бравите са изброени в UL10B (пожароустойчиви), UL1034, ANSI/BHMA E09321 и New York City MEA 404-91-M.

Сила на задържане:

  • 905 кг. за пожароустойчиви модели
  • 634.2 кг. за непожароустойчиви модели

 

Електромагнитни брави

Тези електромагнитни брави със здрава конструкция осигуряват години работа без поддръжка. Работата с двойно напрежение (12-24 VDC) и силата на задържане до 680 кг. подхождот на повечето изисквания.

Наблюдаемата опция (само модел SCS) осигурява информация за състоянието на бравата (заключена или отключена) и ще детектира намалена сила на задържане вследствие на материали между магнита и основата или липса на захранване.

  • Двойно напрежение
  • Регулируема ръчна скоба
  • MOV защита от пикове
  • Анодизирано чисто алуминиево покритие
  • Няма остатъчен магнетизъм
  • Отвор за опроводяване с лесен достъп
  • Електрически брави
bg_BGBulgarian