Жични фотоелектрични датчици на дим

FSA-210/410

FSA-210/410

Жични фотоелектрични датчици на дим

 • Автоматична компенсация на дрейфа
 • Вграден двоен сензор, датчик на топлина (опция)
 • Вградена 85 dB сирена (опция)
 • Лесна за поддръжка  подвижна димова камера
 • Могат да се свързват помежду си с използване на модули PRM-2W/4W с обратна полярност
 • Безконтактно отчитане на чувствителността с ръчен тестов измерител (FSD-100)
 • Малка височина на корпуса
 • Бутон за локален тест
 • UL/ULC/CSFM/MEA/EN изброен за комерсиални и домашни приложения

Модели FSA-210*

 • FSA-210(х) – Двупроводен фотоелектричен датчик на дим
 • FSA-210(х)Т – Двупроводен фотоелектричен датчик на дим с датчик на топлина
 • FSA-210(х)ST – Двупроводен фотоелектричен датчик на дим с интегрален източник на звук и датчик на топлина
 • FSA-210(х)RT – Двупроводен фотоелектричен датчик на дим с допълнително реле и датчик на топлина

Модели FSA-410*

 • FSA-410(х) – 4-проводен фотоелектричен датчик на дим
 • FSA-410(х)Т – 4-проводен фотоелектричен датчик на дим с датчик на топлина
 • FSA-410(х)RT – 4-проводен фотоелектричен датчик на дим с допълнително реле и датчик на топлина
 • FSA-410(х)S – 4-проводен фотоелектричен датчик на дим с интегрален източник на звук и датчик на топлина
 • FSA-410(х)ST – 4-проводен фотоелектричен датчик на дим с интегрален източник на звук и датчик на топлина
 • FSA-410(х)RST – 4-проводен фотоелектричен датчик на дим с интегрален източник на звук, допълнително реле и датчик на топлина

* Легенда
(х) = “А” номер на канадски модел
(х) = “В” номер на САЩ модел
(х) = “С” номер на CE/EN 54 изброен модел

bg_BGBulgarian