Инструкции

manual

В тази Страница, ще намерите ръководство за инсталиране на DSC системи, инструкции за експлоатация както и „Въпроси и Отговори“ свързани с DSC-СОД:

PC 510PC 560PC 585PC 1550PC 1580PC 1565-2PPC 2525PC 2550PC 2585 PC 3000PC 4020 PC 6010 Power608Power832Power864  и PowerSeries PC1616, PC1832 и PC1864

За да прегледате или изтеглите файловете ви е необходим Adobe Acrobat Reader!

–––––––––––––

PC 510 Ръководство за потребителя -[PDF File ( 265 KB)] 

Ръководство за инсталация

 

PC 560 Ръководство за потребителя -[PDF File ( 292 KB)] 

Ръководство за инсталация

 

PC 585 Ръководство за потребителя – [PDF File ( 229 KB)] 
Ръководство за инсталация

 

PC 1550 Ръководство за потребителя – [PDF File ( 273 KB)] 
Ръководство за инсталация

 

PC 1580 Ръководство за потребителя – [PDF File ] 
Ръководство за инсталация

 

PC 1565-2P Ръководство за потребителя – [PDF File ( 238 KB)] 
Ръководство за инсталация

 

PC 2525 Ръководство за потребителя – [PDF File ] 
Ръководство за инсталация

 

PC 2550 Ръководство за потребителя – [PDF File ] 
Ръководство за инсталация

 

PC 2585 Ръководство за потребителя – [PDF File ] 
Ръководство за инсталация

 

PC 3000 Ръководство за потребителя – [PDF File ] 
Ръководство за инсталация

 

PC 4020 Ръководство за потребителя – [PDF File ] 
Ръководство за инсталация

 

PC 6010 Ръководство за потребителя – [PDF File ] 
Ръководство за инсталация

 

Power608 Ръководство за потребителя – [PDF File ( 221 KB)] 
Ръководство за инсталация

 

Power832 Ръководство за потребителя – [PDF File] 
Ръководство за инсталация

 

Power864 Ръководство за потребителя – [PDF File] 
Ръководство за инсталация

 

PowerSeries PC1616, PC1832 и PC1864 – ръководство за инсталация

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. ГЛАВЕН КОД – четирицифрен ( 1234 фабричен код ). Задължително се сменя с нов главен код.Служи за
включване и изключване на системата и въвеждане и промяна на всички кодове и функции.

2. ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ПОД ОХРАНА

Преди да се включи системата под охрана, трябва всички врати и прозорци да са затворени и да няма
движение в охраняемите зони. В момента на набиране на кода, трябва да свети зеленият светодиод (Ready). Ако сте
набрали правилно Вашия код, клавиатурата започва да отброява изходно време и светва червеният светодиод (Armed).
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте допуснали грешка при въвеждане на кода клавиатурата издава кратък звук, тогава
натиснете бутон (#) и въведете отново кода си.

3. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА

При влизане през входната врата, клавиатурата започва да звучи с непрекъснат звук, което е предупреждение, че
трябва бързо да въведете личния си код. Ако след изключване на системата, остане да свети System (жълтият светодиод),
направете проверка с функция ( * ) ( 2 ) или ( * ) ( 3 ).
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте допуснали грешка при въвеждане на кода клавиатурата издава продължителен звук,
тогава натиснете бутон (#) и въведете отново кода си.

4. ФУНКЦИИ СЪС ( * )

( * ) ( 1 ) – Байпас (изключване) на зона от охрана.

Пример: (*) (1) (05) (06) (#) – зони 5-та и 6-та са изключени от охрана. Алармената система може да се включи
по реда посочен в т.2.
При изключване на алармената система байпаса отпада.

( * ) ( 2 ) – Преглед на проблемите.

Натиснете бутони (*) (2) – Светлината на индикаторите “Trouble” или “System” ще започне да мига
проблемите ще бъдат показани с индикация на съответните зони:
Свети индикатор 1 – необходим е техник: натиснете (1), за да определите конкретния проблем:

(1) – Слаб акумулатор;

(2) – Проблем във веригата на сирената;

(3) – Общ системен проблем;

(4) – Общ системен тампер;

(5) – Общо наблюдение на системата.
Свети индикатор 2 – Липса на мрежово захранване;
Свети индикатор 3 – Проблем в наблюдението на телефонната линия;
Свети индикатор 4 – Неуспешна комуникация;
Свети индикатор 5 – Повреда в зона;
Свети индикатор 6 – Тампер на зона;
Свети индикатор 7 – Слаба батерия на устройство;
Свети индикатор 8 – Неточен системен часовник.
Натиснете бутон (#), за да приключите с проверката.

( * ) ( 3 ) – Проверка на зоната в която е имало алармено събитие.

Натиснете бутони (*) (3) – мига светодиодът на сработилата зона
Натиснете бутон (#), за да приключите с проверката.
Светодиодът ще изгасне, когато включите отново системата под охрана.

( * ) ( 4 ) – Звънче на вратата.

Натискането на (*) (4) включва звънчето на вратата, ако повторите същите бутони звънчето се изключва.

( * ) ( 5 ) – Смяна на кодове за достъп.

– смяна на главен код-натиснете бутони (*) (5) (стар главен код) (40) (нов главен код) (#)
Пример: (*) (5) (1234) (40) (2580) (#);
– смяна на допълнителен код – (*) (5) (главен код) (01 до 32) (четири цифри за код) (#)
Пример: (*) (5) (1234) (01) (9876) (#) или пример: (*) (5) (1234) (02) (6789) (#).
– изтриване на допълнителен код – (*) (5) (главен код) (01 до 32) (*) (#).
Пример: (*) (5) (1234) (02) (*) (#) – втори код е изтрит.

( * ) ( 6 ) – Сверяване на часовника на сиситемата.

– натиснете бутони (*) (6) (главен код) (1) (час; минута) (месец; дата; година) (#)

Пример: (*) (6) (1234) (1) (12;05) (03;29;06) (#).

( * ) ( 7 ) – Възстановяване на пожарна зона.

При задействане на пожарна зона тя остава отворена (свети) и трябва да се възстанови за да се включи
системата. Това става със натискане на бутони (*) (7) (1) или(2) – пожарната зона изгасва.

и

5. БУТОН ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ НА НАПАДЕНИЕ – Ако натиснете бутон (P) и го задържите повече
от две секунди, сирената няма да звучи, но системата ще изпрати Вашия сигнал в наблюдаващия център.

 

 

 

 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ [FAQ]

[Въпрос]: Каква защита осигуряват DSC системите?

[Отговор]: 1. Локална защита – звукова и светлинна сигнализация, а при алармено събитие позвъняват на заложените в тях – телефон/GSM

2. При наблюдение и охрана на обекти – централите изпращат незабавно и автоматично пълна информация за състоянието на обекти по телефон и/или радио и/или GPRS и/или GSM и/илиинтернет предаватели до мониторинг центъра.

 

[Въпрос]: Каква информация предават DSC системите?

[Отговор]алармена – нарушение или пожар в зона, като се уточнява точно в коя зона е възникнало събитието

приоритетна – съобщения за пожар, спешна медицинска помощ и паника, стартирани от клавиатурата на алармената централа или от допълнително изваден “паник” бутон към трите институции

информация за включване и изключване на системата – с кой код и в колко часа е активирана или деактивирана системата

сервизна информация за – спиране на тока в охранявания обект, слаба батерия на централата, физическа повреда на елементите, на алармената система или предавателя

предавателите изпращат и съобщение за прекъсната телефонна линия

видео информация – телевизионно изображение за състоянието на обекта при възникнала ситуация (алармена, приоритетна, включване и изключване)

 

[Bъпрос]: Какви са предимствата на DSC системите за сигурност?

[Oтговор]: Информацията от DSC сигнално-охранителните и пожарно-известителните централи автоматично се изпращат в мониторинг центъра.

– цялата информация от охранявания обект се изпраща директно на заинтересованите лица в рамките на няколко секунди

– заинтересованите лица добиват реална представа за поведението на сигнално-охранителните и пожарно-известителните системи на охранявания обект

– осигурява се постоянен технически контрол върху системата

– осигурява се конфиденциалност на предаваната информация

– постъпващата информация се разпечатва на принтер

– възможност за осигуряване на телевизионно наблюдение над обекта и видеозапис на алармените ситуации

 

[Bъпрос]: Какви видове алармени събития има? Какво е значението им?

[Oтговор]: 1. Аларма зона – задейства се конкретен датчик:

– PIR датчик (задейства се при движение)

– за стъкло (задейства се от счупване на стъкло или подобен звук)

– магнитен датчик (задейства се при отваряне на врата или прозорец)

-шок датчик (задейства се от вибрация)

2. Аларма пожар – задейства се при повишаване на температурата в района на пожарния датчик, при задимяване в помещението, при датчици изложение на запрашване и замърсяване

3. Аларма пожар от клавиатура  – задейства се пир натискане на бутон за пожарна сигнализация от клавиатурата

4. Паник аларма –  задейства се при натискане РПБ (Радио Паник Бутон) – стационарен или ръчен

5. Паник аларма от клавиатура – задейства се при натискане на паник бутон от клавиатура

6.  Паник аларма за принуда – изпраща се при активиране/деактивиране на системата от клиент при намеса на друго лице. При въвеждането на специален код, системата се активира/деактивира като същевременно изпраща Паник Аларма

7. Аларма на цял обект –  изпраща се от системи, които не са производство на DSC (други централи)

 

[Въпрос]: Какви са основните задължения на клиента при работа с алармената система

[Отговор]1. Тест на системата – предотвратяването на проблеми с алармената система се извършват с редовната и проверка и поддръжка. Ние препоръчваме да проверявате системата си ежемесечно! Теста на системата се извършва в няколко стъпки:

– Преди извършване на всякакви дейности по алармената система, задължително уведомете мониторинг центъра на СОД DSC (тел: 052/635077 или 0886/444548)

– Изпълнете тест на Сирена/Акумулатор чрез натискане на *6 (главен код) 4. Сирената и клавиатурата ще звучат в продължение на 2 секунди и всички светлини на клавиатурата ще светят. Натиснете # за излизане от теста.

– Активирайте всеки датчик поотделно, като например отворите вратата/прозореца или се разходите в периметъра на датчик за движение (обърнете внимание за обекти пред или около датчика, които могат да попречат за нормалното му функциониране). При активирането на датчика наблюдавайте дали светлинният индикатор на зоната свети, ако сте с LED клавиатура или дали се изписва номера на зоната, ако сте с LCD дисплей на клавиатурата.

– Когато завършите теста на системата, уведомете отново мониторинг центъра и потърсете съвет ако сте открили неизправност.

Забележка: по време на тест на системата (а и по всяко друго време) са забранени опити за отваряне, сваляне или преместване на датчици, контролния панел, радиопредавателя и всички периферни модули по алармената система!

2. Тест на Радио Паник Бутон (ако има такъв)

–  Преди извършване на всякакви дейности по алармената система, задължително уведомете мониторинг центъра на СОД DSC (тел: 052/635077 или 0886/444548)

– Задръжте бутона на дистанционното в продължение на 3-4 секунди и изчакайте потвърждаване за получаването на сигнала от дежурния (при установяване на проблем, той ще предприеме необходимите действия за отстраняването му)

Забележка: При некоректно, случайно и често задействане на Радио Паник Бутона без уведомляване на мониторинг центъра, се налага санкция по Договора за охрана!

3. Други задължения

– При задействане на системата по ваша вина, задължително уведомете мониторинг центъра на СОД DSC (тел: 052/635077 или 0886/444548)

bg_BGBulgarian