Услуги – НАБЛЮДЕНИЕ И ОХРАНА НА ОБЕКТИ

Видеонаблюдение във Варна, СОД DSC - Варна Видеонаблюдение във Варна, СОД DSC - Варна Видеонаблюдение във Варна, СОД DSC - Варна

С О Д – DSC  

НАБЛЮДЕНИЕ И ОХРАНА НА ОБЕКТИ по Радио , Телефон , Интернет и GPRS

В И Д    У С Л У Г А ЦЕНА
лв.
Д О МО В Е

1.

НАБЛЮДЕНИЕ / МОНИТОРИНГ / И ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО ТЕЛЕФОН ПРИ АЛАРМЕНО СЪБИТИЕ НА ЛИЦА ПОСОЧЕНИ ОТ КЛИЕНТА

12 лв.

2.

НАБЛЮДЕНИЕ / МОНИТОРИНГ / НА ОБЕКТ И ИНСПЕКЦИЯ НА МЯСТО ОТ ПАТРУЛИТЕ С ЛИМИТ НА ИМУЩЕСТВЕНАTA ОТГОВОРНОСТ  (НЕУСТОЙКА ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ) ДО 1500 лв.

20 лв.

3.

НАБЛЮДЕНИЕ / МОНИТОРИНГ / НА ОБЕКТ И ИНСПЕКЦИЯ НА МЯСТО ОТ ПАТРУЛИТЕ С ЛИМИТ НА ИМУЩЕСТВЕНАTA ОТГОВОРНОСТ  (НЕУСТОЙКА ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ) ДО 2500лв.

30 лв.

4.

НАБЛЮДЕНИЕ / МОНИТОРИНГ / НА ОБЕКТ И ИНСПЕКЦИЯ НА МЯСТО ОТ ПАТРУЛИТЕ С ЛИМИТ НА ИМУЩЕСТВЕНАTA ОТГОВОРНОСТ  (НЕУСТОЙКА ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ) ДО 5000лв.

50 лв.

ВИЛНИ ЗОНИ

1.

НАБЛЮДЕНИЕ / МОНИТОРИНГ / И ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО ТЕЛЕФОН ПРИ АЛАРМЕНО СЪБИТИЕ НА ЛИЦА ПОСОЧЕНИ ОТ КЛИЕНТА

12 лв.

2.

НАБЛЮДЕНИЕ / МОНИТОРИНГ / НА ОБЕКТ И ИНСПЕКЦИЯ НА МЯСТО ОТ ПАТРУЛИТЕ С ЛИМИТ НА ИМУЩЕСТВЕНАTA ОТГОВОРНОСТ  (НЕУСТОЙКА ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ) ДО 1500лв.

30 лв.

3.

НАБЛЮДЕНИЕ / МОНИТОРИНГ / НА ОБЕКТ И ИНСПЕКЦИЯ НА МЯСТО ОТ ПАТРУЛИТЕ С ЛИМИТ НА ИМУЩЕСТВЕНАTA ОТГОВОРНОСТ  (НЕУСТОЙКА ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ) ДО 2500лв.

40 лв.

4.

НАБЛЮДЕНИЕ / МОНИТОРИНГ / НА ОБЕКТ И ИНСПЕКЦИЯ НА МЯСТО ОТ ПАТРУЛИТЕ С ЛИМИТ НА ИМУЩЕСТВЕНАTA ОТГОВОРНОСТ  (НЕУСТОЙКА ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ) ДО 5000лв.

60 лв.

ОФИСИ, МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ и др.

1.

НАБЛЮДЕНИЕ / МОНИТОРИНГ / И ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО ТЕЛЕФОН ПРИ АЛАРМЕН СЪБИТИЕ НА ЛИЦА ПОСОЧЕНИ ОТ КЛИЕНТА

12 лв.

2.

НАБЛЮДЕНИЕ / МОНИТОРИНГ / НА ОБЕКТ И ИНСПЕКЦИЯ НА МЯСТО ОТ ПАТРУЛИТЕ С ЛИМИТ НА ИМУЩЕСТВЕНАTA ОТГОВОРНОСТ (НЕУСТОЙКА ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ) ДО 1500лв.

30 лв.

3.

НАБЛЮДЕНИЕ / МОНИТОРИНГ / НА ОБЕКТ И ИНСПЕКЦИЯ НА МЯСТО ОТ ПАТРУЛИТЕ С ЛИМИТ НА ИМУЩЕСТВЕНАTA ОТГОВОРНОСТ (НЕУСТОЙКА ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ) ДО 2500лв.

40 лв.

4.

НАБЛЮДЕНИЕ / МОНИТОРИНГ / НА ОБЕКТ И ИНСПЕКЦИЯ НА МЯСТО ОТ ПАТРУЛИТЕ С ЛИМИТ НА ИМУЩЕСТВЕНАTA ОТГОВОРНОСТ (НЕУСТОЙКА ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ) ДО 5000лв.

60 лв.

 

  • По телефонната линия – за предаване на информацията по телефонната линия, клиентът заплаща само за времето / импулсите / на използване на телефонната линия от охранителната централа.
  • По радиоканал с предавател DSC-LINKS 2150 – за предаване на информацията по радиоканал клиентът може:
  • Да плати депозит за предавател DSC-LINKS 2150
  • Да плаща месечен наем за предавател DSC-LINKS 2150

 

При плащане за период от една год. се прави отстъпка в размер на едномесечна абонаментна такса.

Цените са с включен ДДС.

Видеонаблюдение във Варна, СОД DSC - Варна

bg_BGBulgarian