6-8 Зонов Контролен Панел

PC1565-2P

PC1565-2P

6-8 Зонов Контролен Панел

  • 6 жични зони на контролния панел
  • 8 клавиатурни входа за зони (1 за клавиатура)
  • 8 безжични зони (с модул РС5132 )
  • 2 разпределения – Местен РСLINK™ и възможност за дистанционно предаване/приемане на данни (достьпни са 9 и 25 изводни куплунги)
  • 2 профамируеми напреженови изхода
bg_BGBulgarian