Bravo 3D

Bravo 3D

Bravo 3D

Цифровият PIR датчик за големи разстояния Bravo3D се препоръчва за по-големи жилищни, търговски и индустриални инсталации, изискващи детекция в по-голям обхват в обстановка на високи температури, без компромис с акуратността.

  • Приспособява се към променящите се условия
  • Подобрено постоянство на детекцията при всички температури
  • Отлична защитеност към фалшиви аларми, предизвиквани от:
  • Високочестотни смущения
  • Статично електричество
  • Преходни процеси
  • Бяла светлина
bg_BGBulgarian