ECHO

Сирена със самостоятелно захранване

  • Високоефективна експоненциална сирена.
  • Излъчване на звук с модулирана честота.
  • Носеща честота 1475 Hz
  • Защитена срещу тампер, издърпване и прерязване на проводниците
  • Степен на защите: IP34
  • Таймер за максимално време на алармата
  • Прекъсване на мигащата светлина при слаб акумулатор
  • Ниво на звука: 103 dBA (3 м.)
bg_BGBulgarian