ICSS

ICSS

ICSS

ICSS (Интелигентна система за централно наблюдение)

Характеристики

  • Предаване на неподвижно изображение, когато се случи събитие
  • Свързване на DVR само когато се случи събитие
  • Изпращане на информация за събитие до клиента чрез e-mail
  • Изпращане на информация за събитие до клиента чрез мобилен телефон
  • Автоматично предаване на изображение, e-mail, SMS предаване в назначеното време
  • Свързване на SMS съобщение с мобилно управление на изображения (избираемо с бутон)
  • Възпроизвеждане на изображение на събитие чрез e-mail
  • Проверка на състоянието на DVR и състоянието на събитие
  • Запис на изображението на събитие в JPEG файл
  • Управление на дистанционен релеен изход
bg_BGBulgarian