PC1616E7H

PC1616E7H

, СОД DSC - Варна
  • 6 напълно програмируеми зони на основната платка
  • Разширяем до 16 зони чрез безжични модули и добавяне на клавиатурни зони чрез допълнителни клавиатури
  • 2 програмируеми изхода, разширяеми до 14
  • 38 кода за достъп
  • Памет за 500 алармени събития
  • Възможност за делене на 2 независими части
  • Вграден телефонен комуникатор
bg_BGBulgarian