PC4216

PC4216

PC4216
  • Зоновите разширители на MAXSYS могат да добавят 8 зони, или 16 зони, където е необходимо. Просто ги свържете към COMBUS за гъвкаво, ефективно и разпределено разширение на зоните.
  • Осигурява 16 програмируеми изхода: номинален  ток 50 mA при 12 V=
  • В една система могат да се свържат до 9 модула РС4216
bg_BGBulgarian