PC5601

PC5601

PC5601

Вижте състоянието на всяка охранителна система PowerSeries с един бърз поглед с PC5601, трицветен светодиод, който показва състоянието на системата с мигащи, или постоянно светещи цветове. PC5601 не изисква програмиране и се характеризира с 4-проводно, цветово кодирано свързване, което позволява бързо и лесно свързване към KEYBUS. Поместен в лъскава пластмасова опаковка, модулът може да бъде монтиран в стандартна еднопроходна електрическа кутия, или директно на стената.

Визуално потвърждение

Състоянието на охранителната система се разбира лесно с помощта на PC5601. С бърз поглед потребителите имат възможност да различат 5 показания за състоянието, те включват:
1. Готовност за активиране – непрекъсващо зелено
2. Няма готовност за активиране – мигащо зелено
3. Активиране с оставане – непрекъсващо червено
4. Активиране с излизане – мигащо червено
5. Алармата е била активирана – мигащо жълто

 

По-голямо удобство

Полезността на PC5601 е максимизирана, когато се използва в тандем с безжичен 4-бутонен ключ WS4939. Потребителите могат да дезактивират своята алармена система докато приближават и влизат в дома си и правят бърза справка с PC5601 дали наскоро не се е активирала аларма (мигащо жълто) и ако е така, те могат да вземат необходимите мерки.

bg_BGBulgarian