RF-501t

RF-501t

Оптически датчик за дим

  • Детекция на дим чрез разсейване на инфрачервена светлина в нехомогенна среда
  • Фиксирана температурна граница: 55oC.
  • Захранване: 12.6-28 V=
  • Изход – повторител на алармите.
  • Температурен обхват: -10/65oC.
bg_BGBulgarian