ECHO99

ECHO99

Сирена със самостоятелно захранване

  • Управлява се от микропроцесор
  • 4 акустични и светлинни алармени входа с до 6 програмируеми звука.
  • Защитена срещу инжектиране на пенопласт, горелка, издърпване, счупване на лампата и прерязване на проводниците.
  • Вградено управление на напрежението и капацитета на акумулатора със сигнализиране на състоянието му на контролния панел
  • Програмируема полярност на алармения сигнал.
bg_BGBulgarian