LCD4501

LCD4501

LCD4501

 

  • Свързване на до 16 клавиатури
  • Голям, задно осветен, 2 реда по 32 знака дисплей
  • Показване на гладък език на състоянието на зоните, системата, условия за проблеми, буфер за събития, системни инструкции, дата и час
  • Светодиоди Ready (Готовност), Armed (Активиран) и Trouble (Проблем)
  • 5 програмируеми функционални бутона
  • 4 активирани от клавиатурата аларми: Паник, Допълнителна, Пожарна и Принуда (усилване на задното осветление)
bg_BGBulgarian