KT-NCC

KT-NCC

Мрежов комуникационен контролер

Правенето на вашата система EntraPass Global Edition* по-мощна и надеждна
Заменянето на компютри, надграждането на операционни системи, купуването на мрежови комуникационни устройства от друга фирма … всичко това и повече може да вземе участие в разходите за една система за контрол на достъп. KT-NCC (Мрежов комуникационен контролер) на Kantech помага за силното намаляване на всички тези фактори чрез разделянето на управлението на базата данни от компютъра и пренасянето им в надеждно вградена панелна архитектура. KT-NCC носи същата мощна функционалност, намирана преди в компютърно базирани мрежови комуникационни контролери, в един външен панел, силно намаляващ разходите и необходимостта от поддръжка, свързани с поддръжката на компютри и операционни системи.

Панелната архитектура осигурява по-лесно управление на системата, по-висока надеждност и по-ниска обща цена на притежанието.

KT-NCC отстранява слоя на компютрите, правейки вашата система за контрол на достъп по-лесна за управление, по-лесна за разширяване и много по-надеждна. Сега, вместо да се разчита на компютър за комуникация между контролерите и сървъра, надеждният панел KT-NCC е в контрола. По-малко компютри за поддръжка, операционни системи за надграждане и заплахи за сигурността на управлението … всичко, което ще направи ИТ и охранителния състав много щастливи.

Вграденият TCP/IP елиминира необходимостта от външно мрежово комуникационно устройство.

Мрежовата система за контрол на достъп е необходимост с днешните глобални компании. KT-NCC прави много по-ефективно ценово да имате такава система чрез вграждането на TCP/IP, елиминирайки необходимостта да се използва външно комуникационно устройство за връзка с мрежата. Друга спестяваща пари характеристика, вграденият TCP/IP, елиминира разходите, свързани с купуване и поддръжка на комуникационно устройство от друга фирма.

Поддържа всякаква комбинация от до 128 контролера(KT-100, KT-200, KT-300, или KT-400).

KT-NCC лесно комуникира с кой да е от контролерите на Kantech, което го прави много мощен начин да бъде разширена системата EntraPass Global Edition. KT-NCC поддържа 128 контролера по следните начини:

  • 1 RS-232 верига с до 32 контролера
  • 2 RS-485 вериги с до 32 контролера всяка (общо 64)
  • 4 IP вериги с използване на универсално устройство на Lantronix с до 8 контролера на верига (общо 32)

Вграденото резервиране осигурява вашите критични данни да са винаги защитени.

Резервираните комуникационни пътища гарантират, че ако комуникацията с главния сървър на EntraPass отпадне, то KT-NCC ще се свърже автоматично с резервния сървър на EntraPass .Това гарантира важните данни за сигурността и осигурява непрекъснатост на бизнеса.
Глобалната функционалност като предотвратяването на обратно минаване, обходите на охраната и алармените системи са по-лесни от всякога за реализиране и управление.

Глобалната функционалност на мрежовите комуникационни контролери остава мощно както винаги.

Например, използването на характеристиката глобална защита от повторно преминаване, ще помогне на вашите клиенти да предотвратят предаването на неговата или нейната карта на друго лице на входа на област, контролирана за достъп, независимо дали тези области са близо, или далеч една от друга. В допълнение, мощната система EntraPass Global Edition с KT-NCC позволява на потребителите да програмират до 100 разпределения за по-ефективно управление на алармите в системата. Това дава на клиентите опцията да използват хардуер за контрол на достъп, вместо да купуват отделни охранителни алармени панели, спестявайки значителна сума пари. Прехвърлянето на тази глобална функционалност от компютър към KT-NCC подобрява общата работоспособност заради ненадеждността, често свързвана с компютрите. Ако компютърът се повреди в компютърно базирана система на Мрежов комуникационен контролер, глобалната функционалност се губи, създавайки потенциално опасна ситуация.

Седем режима на светодиодите осигуряват бърза оценка на състоянието на системата.

Разширявайки по-нататък леснотата на тяхното използване, KT-NCC идва снабден със светодиоди, които осигуряват потребителя с лесен начин за бърза оценка на състоянието на системата:

  • 1 мигане в секунда: KT-NCC комуникира със сървъра
  • Бързи мигания: KT-NCC вече не комуникира със сървъра
  • Постоянно светене (15-30 секунди): KT-NCC стартира работа
  • Бързи мигания (10 импулса в секунда): Подготовка за презареждане
  • Бързи мигания (5 импулса в секунда): Обновяване на фърмуера
  • 1 дълго мигане в секунда: KT-NCC е в режим на връщане на фабричното програмиране
  • 4 мигания в секунда и 1 секунда постоянно изключен: KT-NCC

Обновяемият фърмуер позволява бързи, удобни обновявания

KT-NCC, заедно с EntraPass Global Edition, е проектиран да се разраства даже с най-големия ви клиент, като позволява нова функционалност да бъде прехвърлена от сървъра на EntraPass към всеки KT-NCC. Това спестява изключително голямо количество време, защото вие не трябва ръчно да обновявате всеки контролер и гарантира, че вашите клиенти могат незабавно да вземат предимството на новите характеристики и функционалност.

Резервирането с батерия елиминира нуждата от UPS.

KT-NCC включва батерия 12 V / 7 амперчаса, която осигурява минимум 4 часа резервиране, за да гарантира непрекъсната работа, предпазвайки данните и глобалната функционалност от изгубване вследствие на пълна загуба на захранването. Това елиминира необходимостта да се купуват отделни универсални захранвания за всеки панел (което може наистина да добави разходи), като с това по-нататък намалява общата цена на собствеността на охранителната система на вашите клиенти.
* Работи с EntraPass Global Edition v3.17 и по-високи.

bg_BGBulgarian