Multi-Technology Readers


Четците с мулти-технология на Kantech осигуряват мулти-протоколно, мулти-честотно решение, което чете много 13.56 MHz технологии на смарт карти, MIFARE® криптирани сектори и повечето от 125 KHz карти, включително ioProx с Kantech XSF формат – всичко от един четец. Четците са перфектни, ако желаете да преминете към смарт карти с времето или ако желаете да използвате и смарт карти, и проксимити карти на своя обект.

Четците с мулти-технология на Kantech правят контрола на достъп по-мощен, по-гъвкав и по-ефективен ценово, като ви позволяват да въведете смарт карти с времето. Докато вие преминавате към смарт карти, четците с мулти-технология ще четат и съществуващата колекция от проксимити карти, и смарт картите.

Характеристики, които правят разлика:

  • Чете повече от 12 различни типа проксимити карти и безконтактни смарт карти, включително ioProx карти с Kantech XSF.
  • Използва криптиране и променливи ключове за сигурно предаване на данните от картата
  • Зарежда нова функционалност или подобрения за бъдещи решения
  • Опционална клавиатура за двуфакторна проверка
  • Монтира се на метал с изолационна подложка
  • Перфектен за вътрешна и извънсградна употреба
  • Вграден тампер ключ осигурява сигурна инсталация
  • Винтови клеми намаляват времето за инсталиране
  • Съответства на ISO
  • Пожизнена гаранция
bg_BGBulgarian